top of page

Single Origin , Certified Organic from OneCert , USDA and EU

กาแฟดริปแพค ออแกนิค คั่วบด จากเมล็ดกาแฟ จากไร่ออแกนิคที่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดย มาตรฐานระหว่างประเทศ 

100% Arabica , Full City Roast , Refreshing and Well balance

 

5 sachets @ 9 grams each

5 ซอง นน ซองละ 9 กรัม

 

Easy Brewing : just add hot water , then enjoy

ชงง่าย : เพียงเติมน้ำร้อน ก็ได้ดื่มกาแฟสด

Certified Organic - Drip Pack

฿150.00Price

    เลือกสั่งซื้อผ่านทาง Shopee

    กรุณา click โลโก้สีส้ม

    Screen%20Shot%202563-07-22%20at%2015.24_
    bottom of page